Anamaria Vasile

Sunt vizați românii care au obținut venituri în străinătate în 2017: Ce trebuie să facă până pe 15 iulie

Toți românii care au obținut venituri în străinătatea, în anul 2017, trebuie să facă asta până pe 15 iulie. Potrivit noului mecanism aprobat, joi, de Guvern, prin Ordonanță de Urgență, aceștia trebuie să declare veniturile obținute în afara țării până la această dată.

Vor depune delarația unică atât cei care stau în România și obțin bani din străinătate, cât și cei care, deși stau în străinătate și obțin bani acolo, vin des în România.

“Contribuabilii care obţin venituri din străinătate (…) au obligaţia să le declare în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului precum și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impunere”, scrie în documentul votat de Guvern.

Potrivit avocat.net, contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România.

Declarația trebuie depusă de:

-persoanele fizice rezidente române, care au domiciliul în România, pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României;

-persoanele fizice nerezidente al căror centru al intereselor vitale este amplasat în România (cu alte cuvinte, în România este locul de care relațiile personale și economice ale persoanei în cauză sunt mai apropiate);

-persoanele fizice nerezidente prezente în România pentru o perioadă sau mai multe ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Se impozitează veniturile:

-din profesii liberale;

-din activități de producție, comerț și prestări de servicii;

-din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor);

-din cedarea folosinței bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselor, mașinilor etc.);

-din activități agricole, piscicultură și silvicultură;

-cele sub formă de dividende și dobânzi;

-din premii;

-din jocuri de noroc;

-din pensii.